Roque says Julian Felipe Reef very far from PHL-possessed islands


Presidential Spokesperson Harry Roque said during his May 11 press briefing that Julian Felipe Reef is very far from Philippine-possessed islands in the West Philippine Sea.

“Iyong mga napakadaming mga fishing boats sa Julian Felipe, iyan po ay napakalayo sa atin. Bagama’t ang Julian Felipe po ay mayroon tayong claim dahil nga po kasama iyan doon sa PD (Presidential Decree) na inisyu ni dating Presidente Marcos na kabahagi ng Kalayaan Group, sa katunayan po ni minsan hindi po natin na-possess yan, napakalayo po niyan doon sa ating mga islang na-possess,” Secretary Roque said.

“At ang talagang nag-aagawan ng teritoryo sa lugar ng Julian Felipe ay ang mga bansang Vietnam at Tsina,” he added.


When asked for clarification during the same briefing, Roque said “all we’re saying is we were never in possession of that area and we’re making a big thing out of the fact that that area naman in the first place was never under our possession. So, pinalalaki po ang issue. Ang issue po talaga diyan is unang-una, fishing—kasi alam mo, ni hindi po iyan kabahagi ng ating EEZ iyong Julian Felipe. Labas po iyan, ganiyan po kalayo iyan kaya lang mayroon tayong claim doon sa Julian Felipe as an island kaya we claim na mayroon iyang territorial seas.”

“So, pinalalaki po iyan ng ating mga kalaban talaga dahil ang ating claim diyan is because of the PD (Presidential Decree) pero ang totoong nag-aagawan diyan sa area na iyan ay Vietnam at saka ang China. Eh, bakit Pilipinas, bakit si President Duterte ang tinatanong kung anong gagawin niya diyan? Bakit hindi tanungin ang mga Vietnamese dahil unang-una, mas malapit sa kanila iyan; Pangalawa, sila talaga iyong nag-aagawan diyan sa area na iyan. Eh bakit ang sisi eh ibinibigay kay Presidente Duterte. Hindi niya maintindihan and remember, we’re not the only claimants there,” he added.