Please do not add fuel to the fire: Duterte to Robredo


President Rodrigo Duterte has appealed to Vice President Leni Robredo not to add fuel to the fire.

“In her ending statement, [she] said that kung hindi ko daw gawain, ng gobyerno, gagawain ng tao. Well, sa panahong ito, ithong pandemic, medyo desperado ang mga tao tapos dagdagan ninyo ng mga ganun na wala naman kayong basis, sana may ipakita kayo, please do not add fuel to the fire,” President Duterte said during his talk to people aired on August 25.

“You will just destroy government, huwag ninyong sirain ang gobyerno kasi masisira ang tao. Kapag nasisira ang gobyerno lulutang tayo lahat. Maski sabihin ninyo mamatay ako bukas, it cannot solve the problem of the country,” Duterte added.


On August 24, in an aired address, Vice President Robredo gave at least 11 recommendations amid economic problems brought by COVID-19 pandemic.

“Pangunahin sa mga rekomendasyong pang-ekonomiya—gaya ng naidiin ko na sa ibang mga pahayag—ang paglalatag ng masinsin, mabilis, at malinaw na mga hakbang para tugunan ang pandemya. Idinidiin ko: Hindi magkatunggali ang mga suliranin ng kalusugan at ekonomiya. Address the pandemic, and we set in motion the gears of the economy,” VP Robredo said.

In her ending statement, Robredo said “at kung walang mamumuno, tayo mismo ang hahakbang, tayo mismo ang magtutulungan, tayo mismo ang bibitbit sa isa’t isa. Tayo mismo ang haharap, tayo mismo ang mangunguna, gagampanan natin ang anumang tungkulin para daigin ang anumang pagsubok, sa ngalan ng ating kapwa. Tayo mismo ang tititig sa mukha ng krisis na ito at buong-tapang na ihahayag: Maaari mo kaming mapaluhod, pero hindi kailanman mapipigilan ang paulit-ulit at taas-noo naming pagtindig. Pilipino kami. Mas malakas kami sa anumang pagsubok. Buo ang loob ko. Sa pananalig, sa paninindigan, at higit sa lahat, sa pagkakaisa, madadaig natin ang krisis na ito.”