Naval forces commander: We did not stop ‘patriotic duty’ in West PHL Sea


The commander of Philippine Navy Naval Forces West (NAVFORWEST), Commodore Rommel Jason L. Galang, has responded to a comment saying that the Armed Forces of the Philippines (AFP) is doing nothing when it comes to the protection of West Philippine Sea.

“Hindi po natutulog ang AFP natin sa issue ng WPS lalo na ang Wescom at ang Naval Forces West. Hindi mo po alam ang ginagawa ng ating mga mandaragat at mangdirigma para pangalagaan ang interest ng ating bayan sa WPS,” Commodore Galang said in a statement posted in NAVFORWEST’s official social networking page.

NAVFORWEST is the naval component of AFP Western Command (WESCOM) responsible for combating terrorism and insurgency in Palawan and tasked to protect Philippines’ sovereignty and sovereign rights in the Kalayaan Island Group in West Philippine Sea.

“Hindi lahat ng “initiatives and sacrifices” ng ating mga mandaragat at mandirigma ay kailangang ipagsabi sa mga tao. Kailangan lang pong gawin ang dapat gawin ng nauukol sa “National at International Law” at hindi kailangang ipangalandakan sa lahat ng tao ang ginagawa ng inyong AFP katulad ng pag patrolya sa WPS at ang pagmanatili ang ating presensya sa mga “islands, reefs and shoals” na ating binabantayan sa gitna ng WPS,” he added.


He also noted that the AFP did not stop in doing its “patriotic duty” to sail in the West Philippine Sea and fly the Philippine flag. “Ang bandilang aming ipinagmamalaki sa buong mundo kahit saan man kami mapunta. Maski noon pa mang mga unang panahon, hanggang sa kasalukuyan,” he said.

On February 15, Jose Andrada-class coastal patrol boat BRP Nestor Reinoso (PC380) and two (2) Multi-Purpose Attack Craft (MPAC) Mark IIIs were deployed NAVFORWEST.

Source: https://web.facebook.com/navalforceswest/posts/1620330164688511