‘It would be an honor to die for your country, I assure you’: Duterte

News

“Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin. May mga doktor na, mga nurses, attendants, namatay. Sila ‘yung nasawi ang buhay para lang makatulong sa kapwa. Napakaswerte nila. Namatay sila para sa bayan. Iyon ang dapat ang rason na bakit tayo mamatay,” President Rodrigo Duterte said in his March 30 public address.

“Huwag tayong mamatay sa ibang rason, nasagasaan ka lang at wala ka namang ginawa. It would be an honor to die for your country, I assure you,” he explained.

“At ako naman ho, ang pilosopiya ko ho ganito, sa nagtatrabaho, kung protected ka lang, eh make yourself fully covered, protected para hindi – walang madisgrasya. Pero ang doktrina ko sa buhay is ako, si Rodrigo Duterte, kung panahon ko na, panahon ko na,” he said.

“So ganon na lang ang pagtingin ko kasi wala man rin akong magawa. Pumupunta ako doon sa mga lugar na may giyera, pumupunta ako doon sa may lugar na may pumuputok ‘yung bomba, pumu – pumupunta ako doon sa likod ng mga sundalo at nagrarakrakan sila ng… Eh hindi ko masabi kung kailan ako, kaya sabi ko na lang, “Diyos ko, ‘pag panahon ko na, kunin mo na ako. Huwag kang mag-atubili. Bahala ka na”,” President Duterte said.

“So sa mga kababayan ko, hindi ko naman sinasabi na sundin ninyo ang aking pilosopiya. But somehow let the thought comfort you that I really worry about you, that I worry that you will not be able to reach an old age with your children and grandchildren. Kasi ako nandiyan na eh. Patapos na ako, kaya ko masabi ‘yan. So trabaho lang tayo, ang mga supplies nandiyan na, at makabili na tayo ng kailangan ninyo,” the President said.