Hindi tayo pababayaan ng Diyos especially Pilipinas kasi Kristiyanos tayo – Duterte

News

“Marunong ang Diyos. Alam niya hindi tayo niya pababayaan especially Pilipinas kasi Kristiyanos tayo,” President Rodrigo Duterte said on his public address on July 20 amid COVID-19 pandemic.

“Ang COVID nandiyan pa pero maging inutil na. Pagka naka inom na tayo ng ano — ah vaccine — iyong influenza, iyong H1N1, nandiyan iyan sila pero ‘pag nakainom ka na ng vaccine, purnada na ‘yan sila but they remain on the air but we are immunized already. So maghintay lang kayo nang kaunti,” President Duterte said.

“Para sa mga plano natin, put it something like hanggang towards the end of the year. But if there is a thing that develops which is really good for you, mauna ako — mag-utang ako. Magpabili ako kung  saan magpabili ng lupa para ipagbili ko ng — ibili ko ng medisina,” he added.

“In the meantime, ang importante talaga dito is your perseverance. That’s the word. You must persevere during this time. Simplehin ko, patience,” Duterte said.

“So magsakripisyo lang tayo nang kaunti tutal ang ating idol, nagsakripisyo man rin, pinaghahampas-hampas, ipinako pa sa krus. Tayo pasimba-simba man lang, luhod-luhod ka lang diyan. So dedicate it to the Lord that you also suffer for the country,” he added.