Coast Guard highlights women in frontline against COVID-19


The Philippine Coast Guard (PCG) has highlighted the importance of women in coast guard service and in battle against spread of COVID-19 as National Women’s Month is being celebrated this month.

PCG photo

“Ipinagmamalaki ng Philippine Coast Guard (PCG) ang mga kababaihang bahagi ng PCG Task Force Laban COVID-19,” PCG said.

“Ngayong buwan ng mga kababaihan, nais namin kayong pasalamatan sa buong pusong paglilingkod at pag-aalay ng inyong sarili para malabanan ang banta ng COVID-19 sa Pilipinas,” the PCG explained.


“Hindi natin mapagtatagumpayan ang pagsubok na ito kung wala kayo. Sama-sama tayong lalaban, para sa bayan,” it added.