552 Coast guard recruits start training


A total of 552 male Philippine Coast Guard (PCG) recruits have started training at Zamboanga Regional Training Center, San Ramon, Zamboanga City.

The training, Coast Guardsman’s Course (CGMC) Class 77-2020, officially started during a convening ceremony graced by PCG chief Admiral Joel S. Garcia.


“Isinasagawa ang convening ceremony bilang pagtanggap sa mga indibidwal na nanumpang paglilingkuran ang bayan sa pagtupad ng mga mandato ng PCG,” PCG said.

“Dito rin ay nasusukat ang kanilang katatagan sa tulong ng mga drill instructors na nagsasanay sa kanila at nagbabahagi ng mga dapat nilang matutunan upang maging isang kwalipikadong PCG personnel,” it added.