401 Candidate Soldiers begin training


The training of 401 regular Candidate Soldiers and 11 special enlistees of Candidate Soldier Course (CSC) Class 540-18 and CSC Class 542-18 under 10th Infantry (Agila) Division of the Philippine Army has started on March 9 during a ceremony at Sergeant Demerin Grandstand, Headquarters, 10ID.

“Nais kong ipabatid sa lahat na ang pagsusundalo ay isang bokasyon at hindi isang employment opportunity gaya ng nasa civilian sector. Ito ay isang serbisyo publiko na nangangailangan ng 24-hour na pagganap ng tungkulin, mapacombat zone man o sa garison,” said 10ID commanding general Major General Noel S. Clement during the said ceremony.

10ID photo

“Candidate Soldiers, hindi kailangan ng ating hukbong katihan ang mga trainees na mahihina ang loob at walang dedikasyon sa propesyong ito kung kaya’t habang nasa screening phase pa lang kayo hindi namin hinayaan at pinahintulutan na maimpluwensyahan ng pulitika at kung kani-kninong endorsement ang pagpili sa inyo,” he added.


“At habang kayo ay nagsasanay, sikapin ninyong matutunan ang lahat ng kaalaman na magliligtas sa inyo sa digmaan at magpapatagumpay sa ating misyon. Higit sa lahat pagsikapan ninyong maisabuhay ang core values ng isang displinado at propesyal na sundalo,” Major General Clement said.

“Rest if you must but don’t you quit,” he told the Candidate Soldiers.

Source: https://www.facebook.com/agiladivision/posts/1842199229133019